Brawo My!

Rekord frekwencji! Sołtys i Rada Sołecka w Niwach i Wilczu wybrana!

Dziękuję wszystkim za przybycie na dzisiejsze Wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej. Tak liczna grupa NAS mieszkańców (ponad 70 osób!) dowodzi, że jesteśmy społeczeństwem obywatelskim, mocno zainteresowanym naszymi lokalnymi sprawami. Dodatkowo miało miejsce jeszcze jedno świetne wydarzenie – do Rady Sołeckiej zgłosiło się aż 8 kandydatów, a Wybory wyłoniły 5 Radnych. Nie dotyczy nas problem obojętności, czy znudzenia lokalnym życiem… jako społeczność chcemy działać i angażować się w nasze sprawy.

Podsumowując jeszcze wydarzenia, przypomnę, że jedynym zgłoszonym kandydatem do pełnienia funkcji Sołtysa został Pan Ireneusz Kraszkiewicz. Tak jak wspominałem na zebraniu – uzgodniliśmy z Panem Ireneuszem po wyborach samorządowych, które odbyły się w październiku 2018, że korzyścią dla mieszkańców będzie fakt iż, funkcje Radnego Gminy i Sołtysa zostaną rozdzielone. Warto także odnotować, że mimo iż kandydat był tylko jeden, wybory pokazały jak dużym zaufaniem i sympatią cieszy się Pan Sołtys, gdyż głosów ZA przyjęciem kandydata było aż 72 przy tylko 2 sprzeciwu.

Po konsultacjach z innymi Sołtysami utwierdziłem się także w przekonaniu, że Sołtys winien być osobą dyspozycyjną w godzinach pracy Urzędu i jednostek pomocniczych. Dodatkowo, uzgodniliśmy wspólnie z Panem Ireneuszem, że wspólne, drużynowe działanie będzie skutkowało zyskiem dla nas wszystkich. Zadeklarowałem także, że fakt iż funkcje Radnego Gminy i Sołtysa zostaną rozdzielone nie wpłynie na mój kontakt z mieszkańcami. Rozdałem podczas zebrania dane kontaktowe do mnie w formie wizytówek. Jeżeli kiedykolwiek będę w stanie w jakikolwiek sposób pomóc, czegoś się dowiedzieć, poradzić – śmiało proszę pisać czy dzwonić.

Podczas zebrania poruszonych zostało jeszcze kilka istotnych kwestii, które wiem, że są problemami naszych wsi.

1) Rozkład jazdy komunikacji – tak jak wspominałem, planuję przedstawić koncepcję corocznych konsultacji społecznych prowadzonych przez Rady Sołeckie wszystkich wsi przez które przechodzi dana linia, tak by w miesiącach zmian w rozkładach dokonywać bieżącej korekty kursów. Jak Państwo słyszeli – Wójt wyraził aprobatę. Do realizacji koncepcji wykorzystalibyśmy maksimum środków przekazu Gmina -> mieszkańcy (strona www, system powiadomień SMS, aplikacja BLISKO, zebrania wiejskie, strony radnych etc.).

2) Nieczytelna strona www – problem także jest mi znany. Także zgadzam się, że strona www.osielsko.pl mogłaby być bardziej przejrzysta. Spędziłem trochę czasu w Urzędzie, by poznać techniczne aspekty strony oraz systemu SMS i mam wrażenie, że przy wdrożeniu kliku/kilkunastu zmian, modyfikacji, poprawek uda się zwiększyć efektywność tych środków komunikacji. Nie sztuką jest w moim odczuciu ogłosić przetarg na nową stronę i wydać na to kilka tysięcy złotych. Spróbujmy „wycisnąć” coś więcej z tych zasobów, które już posiadamy. Zaproponuję listę zaleceń, które myślę poprawią odbiór wspomnianych środków przekazu informacji.

Będziemy w kontakcie!

P.S – jeszcze raz serdeczne podziękowania dla komisji skrutacyjnej, która sprawnie i elegancko przeprowadziła wybory.

Napisz komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

©radnykaminski