O sobie

                   Jestem absolwentem Finansów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wraz z rodziną mieszkam w miejscowości Niwy przy ulicy Sudeckiej. Zawodowo zajmuje się wdrażaniem systemów informatycznych w przedsiębiorstwach handlowo-produkcyjnych.

W latach 2014-2018 pełniłem społeczną funkcję Radnego Sołeckiego, co pozwoliło mi poznać specyfikę działania Gminy Osielsko. Aktywność społeczna oraz zaangażowanie w mobilizację mieszkańców do włączenia się w sprawy lokalne zaowocowała faktem, iż w październiku 2018 roku wybraliście mnie Państwo do pełnienia mandatu Radnego Gminy Osielsko. Sukces był tym większy iż, startowałem z samodzielnie utworzonego Komitetu (Młodzi w Gminie Osielsko 2018) bez poparcia żadnych partii i środowisk politycznych.

Tak jak zapowiadałem, chcę być Radnym dostępnym dla każdego. Strona www.radnykaminski.pl ma być platformą wymiany informacji, tak by maksymalna ilość Państwa uwag, sugestii była przedstawiana włodarzom. Zależy mi, abyśmy byli w kontakcie na bieżąco… nie tylko podczas spotkań wiejskich.

Pozdrawiam serdecznie,

Paweł

©radnykaminski