Inne podejście do czystego powietrza

Wiele mówimy o problemie zanieczyszczonego powietrza w Osielsku. 🧐 Mówimy o wymianie kotłów, dofinansowaniach, zakazach, uchwałach gminnych, wojewódzkich etc. W poszukiwaniach alternatywnego podejścia i innych koncepcji stosowanych w samorządach natrafiłem na materiały z gminy Mosina, gdzie do problemu zanieczyszczonego powietrza próbują podejść nieco inaczej.🧐 Mianowicie, skupiono się na tym, by maksymalnie szybko doprowadzić do poprawy […]

Nowy BIP

Obecność Gmina Osielsko w internecie jest w moich oczach bardzo ważna.😏 ✅ Gmina jest aktywna na Facebooku, ✅ referat promocji prowadzi kanał na YouTube, ✅ udało się odświeżyć BIP! Urząd wystartował właśnie z nową wersją Biuletynu. 👍 Mam nadzieję, że przyczyni się to do wzrostu przejrzystości prezentowanych informacji oraz ułatwi poszukiwanie potrzebnych treści. 👏 www.bip.osielsko.pl

Gmina Osielsko na Facebooku – udało się!

W 2018 roku inauguracyjną sesję Rady Gminy bieżącej kadencji rozpocząłem od złożenia wniosku o założenie profilu na portalu Facebook przez Urząd Gminy Osielsko. Aktywności Urzędu w mediach internetowych domagali się mieszkańcy, a słaby kontakt elektroniczny z Gminą był częstym tematem zebrań wiejskich. Wielokrotnie w dyskusjach na administrowanej przeze mnie grupie mieszkańców Osielska (Osielsko Gmina – […]

©radnykaminski