Gmina Osielsko na Facebooku – udało się!

W 2018 roku inauguracyjną sesję Rady Gminy bieżącej kadencji rozpocząłem od złożenia wniosku o założenie profilu na portalu Facebook przez Urząd Gminy Osielsko. Aktywności Urzędu w mediach internetowych domagali się mieszkańcy, a słaby kontakt elektroniczny z Gminą był częstym tematem zebrań wiejskich. Wielokrotnie w dyskusjach na administrowanej przeze mnie grupie mieszkańców Osielska (Osielsko Gmina – […]

©radnykaminski